Về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025
Số ký hiệu văn bản 59/TB-SKHCN
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung Về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm