image banner
 
Tổng số: 277
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
06/2023/QĐ-UBND 03/02/2023
Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
51/KH-UBND 02/02/2023
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
103/QĐ-UBND 02/02/2023
Ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
102/QĐ-UBND 02/02/2023
Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2022
Lượt xem: 0
55/KH-UBND 02/02/2023
Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
378/UBND-NC 02/02/2023
Tthực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Lượt xem: 0
50/BC-UBND 01/02/2023
Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 03 , tuần 4
Lượt xem: 0
05/2023/QĐ-UBND 31/01/2023
Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
100/QĐ-UBND 31/01/2023
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình chăn nuôi và việc chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
96/QĐ-UBND 30/01/2023
Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút
Lượt xem: 0
12345678910...