VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quy định Cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Các cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý kiến cho dự thảo Quy định Cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gửi về địa chỉ: Phòng Pháp chế chính sách, Sở Tài Nguyên-Môi trường, tỉnh Đăk Nông. Email: phuonglien.stnmt@gmail.com
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/07/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/08/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.113.761