VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định quy định hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo “Quyết định về việc quy định hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo “Quyết định về việc quy định hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Tôn giáo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/06/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/06/2017

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.114.041