VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Ban hành Quy định quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo “Quy định quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo “Quy định quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 2 Phan Kế Bính, phường Nghĩa Tân,thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông trước ngày 10/9/2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Khoa học và Công nghệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/09/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/09/2017

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.901.087