VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính, Địa chỉ: 02 Tô Hiến Thành, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc Email: stcdaknong@mof.gov.vn trước ngày 08 tháng 10 năm 2017, để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/09/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 08/10/2017
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.931.946