VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nội dung Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo “Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Địa chỉ: Đường AmaJhao, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua Email: sldtbxh@daknong.gov.vn trước ngày 13 tháng 10 năm 2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành .
Cơ quan dự thảo Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/09/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 13/10/2017
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.956.635