VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035,tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo "Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035,tầm nhìn đến năm 2050". Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Xây dựng, Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc trước ngày 5 tháng 10 năm 2017, để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Xây dựng
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Quy hoạch xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/09/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 05/10/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.371.852