Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức cá nhân đối với tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Content Ban thi đua khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của tổ chức cá nhân đối với việc đề nghị tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ đối với Ông Y Kri, sinh năm 1960, dân tộc M 'Nông là nghệ nhân trú tại xã Đăk Minh, huyện Đăk Mil.
Agencies issued Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Legislation type Văn bản
Categorise Thi đua Khen thưởng
Start date reviews 25/10/2017
End date reviews 25/10/2017
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.657.467