VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân góp ý danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tứ” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai – năm 2018
Nội dung Sở Văn hóa, Thể tham và Du lịch đã tổng hợp danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tứ” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai – năm 2018. Để có cơ sở tham mưu Hội đồng cấp tỉnh họp xét chọn các danh hiệu trên. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải bảng tóm tắt thành tích các nghệ nhân lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 90, đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 11/12/2017 để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/11/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/12/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 56.756.166