Reviews name Góp ý dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng trên địa bàn tỉnh
Content Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Quyết định
Categorise Tài chính - Ngân sách
Start date reviews 15/03/2018
End date reviews 20/03/2018
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.349.897