VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng trên địa bàn tỉnh
Nội dung Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/03/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/03/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.371.686