VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Nội dung Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/05/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.755.841