VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông (có dự thảo kèm theo). Để sớm tham mưu trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông theo Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông nêu trên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/9/2018 để tổng hợp, tham mưu theo quy định. Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất với bản dự thảo.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đào tạo- Bồi dưỡng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/08/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/09/2018
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.957.136