VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng bản Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thông tin xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Bảo vệ môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 07/10/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.346.756