Reviews name Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng bản Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thông tin xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Quyết định
Categorise Bảo vệ môi trường
Start date reviews 07/09/2018
End date reviews 07/10/2018
File attach