VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4148/UBND-CNXD ngày 22/8/2018, về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bả quy phạm pháp luật. Giao Sở Công thương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị, gửi về Sở Công thương tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/10/2018
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.926.910