VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã tham mưu dự thảo Tờ trình và Nghị quyết định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính, Địa chỉ: 02 Tô Hiến Thành, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Điện thoại: 02613. 544.142 , Email: stc@daknong.gov.vn, trước ngày 21/4/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/03/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/04/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 55.792.313