Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
Content Sở Y tế đã tham mưu dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Y tế, Địa chỉ: Sở Y tế phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 29/3/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Y tế
Legislation type Nghị quyết
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 21/03/2019
End date reviews 29/04/2019
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.397.258