VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Y tế đã tham mưu dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Y tế, Địa chỉ: Sở Y tế phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 29/3/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Y tế
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/03/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 29/04/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 55.792.537