VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 10 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở tư pháp
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/05/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/06/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.114.023