VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý xác lập dữ liệu ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống và tên hồ, đồi sông suối trên địa bàn tỉnh dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông dự thảo xác lập dữ liệu ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống và tên hồ, đồi sông suối trên địa bàn tỉnh dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/05/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 17/06/2019
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.916.275