VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Địa chỉ: đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; trước ngày 20 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Bảo vệ môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/10/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 56.347.073