Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 02 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Quyết định
Categorise Công Thương
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/08/2019
File attach