VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 02 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Công Thương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/07/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 02/08/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 55.702.735