VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện thao đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông,đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 10 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Hành chính - Tổ chức
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/07/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/08/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.902.011