VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 30/8/2019.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/08/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/08/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.392.337