VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020
Nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định, định mức hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2020. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 20/9/2019, hoặc gửi qua địa chỉ email: thoikt.skhdt@daknong.gov.vn.
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/08/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/09/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.371.658