VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩmtrên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Y tế, địa chỉ phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông, trước ngày 6/10/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Y tế
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo An toàn thực phẩm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/09/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/10/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.348.672