VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ, địa chỉ đường 23 tháng 3 phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông, trước ngày 21/10/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/10/2019
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.946.593