Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Đề cương Nghị quyết thông qua cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đàu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Đề cương Nghị quyết thông qua cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đàu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; bản điện tử và file mềm gửi qua địa chỉ Email: bacpccs2018@gmail.com, trước ngày 02/11/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Nghị quyết
Categorise Đất đai
Start date reviews 01/10/2019
End date reviews 01/11/2019
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.312.461