VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
Nội dung Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 01/11/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Khoa học và Công nghệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/09/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 27/10/2019
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.922.975