VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/10/2019 qua địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc qua email: dkkd.dno@gmail.com.
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/10/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 02/11/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.371.713