VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết “quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết “quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 04/11/2019 qua địa chỉ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/10/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 04/11/2019
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.947.493