Reviews name Lấy ý kiến góp ý Đề án đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ea T’ Linh, huyện Cư Jút
Content Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ea T’ Linh, huyện Cư Jút. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Đề án lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 10/01/2020, để tổng hợp.
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Đề án
Categorise Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Start date reviews 10/12/2019
End date reviews 10/01/2020
File attach
Other draft