VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Đề án đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ea T’ Linh, huyện Cư Jút
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ea T’ Linh, huyện Cư Jút. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Đề án lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 10/01/2020, để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Đề án
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/12/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/01/2020
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 54.946.743