VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 15/01/2020, để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/01/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/01/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.371.310