Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 15/01/2020, để tổng hợp.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Quyết định
Categorise Đất đai
Start date reviews 01/01/2020
End date reviews 15/01/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.311.960