Reviews name Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/02/2020 qua địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Nghị quyết
Categorise Đất đai
Start date reviews 16/01/2020
End date reviews 16/02/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.329.671