VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 27/03/2020 qua địa chỉ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét thông qua.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/02/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 27/03/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.902.390