VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Nội vụ, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 29/6/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/05/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 29/06/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.755.484