VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2016
Nội dung Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) trân trọng thông báo danh sách 06 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong năm 2016 được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét và thống nhất trình Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” gồm: 1. Nhân dân và Cán bộ Huyện Đắk R’lấp; 2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 3. Sở Nội vụ; 4. Nhân dân và Cán bộ Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil; 5. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Đắk Nông; 6. Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Quyết Thắng, Huyện Cư Jút. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để làm cơ sở để trình Chính phủ tặng Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2016 đối với 06 tập thể nói trên. Thời gian lấy ý kiến là 10 ngày, kể từ ngày 11/4 đến hết ngày 21/4/2017. Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông hoặc qua số điện thoại 05013545184.
Cơ quan dự thảo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/04/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/04/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.901.381