Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 19/7/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Y tế
Legislation type Quyết định
Categorise An toàn thực phẩm
Start date reviews 19/06/2020
End date reviews 19/07/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.349.823