Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 11/7/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 11/06/2020
End date reviews 11/07/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.349.691