VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành quy định hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; bản điện tử và file mềm gửi qua địa chỉ Email: damhinhtnmt@gmail.com trước ngày 10/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Bảo vệ môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.371.358