Reviews name Lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành quy định hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; bản điện tử và file mềm gửi qua địa chỉ Email: damhinhtnmt@gmail.com trước ngày 10/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Quyết định
Categorise Bảo vệ môi trường
Start date reviews 10/08/2020
End date reviews 10/09/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.659.156