VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 14/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Hành chính - Tổ chức
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 14/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.114.254