VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo Điều 120 và Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 02/11/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/10/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 02/11/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 55.762.109