VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành về Định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 2
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành về Định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 2. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 6/11/2020 tại địa chỉ: Đường Lê Hồng 2 Phong, Tổ 5, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông), đồng thời gửi File mềm qua email: trongtrotbvtvdn@gmail.com
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/10/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/11/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 56.181.812