VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến về các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước
Nội dung Tại cuộc họp ngày 02/3/2021, của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và kết quả xin ý kiến của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Để có đủ căn cứ tham mưu đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng lên Cổng thông tin điện tử, để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Mọi ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trước ngày 12/3/2021 để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 12/03/2021
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 57.100.659