VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 25/4/2021 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/03/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 57.007.476