VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Thể dục thể thao), Số 90, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 16/4/2021 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành theo đúng quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 96
Tổng: 57.100.429