VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhằm thực hiện đúng theo quy định tại Điều 129, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải Đắk Nông. Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 30/04/2021 để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Giao thông Vận tải
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Giao thông Vận tải
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/03/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 56.661.013