VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”
Nội dung Sở Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để đảm bảo các yêu cầu về mặt pháp lý trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải nội dung bản Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 trong thời gian 30 ngày. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 22/5/2021 để tổng hợp.
Cơ quan dự thảo Sở Giao thông Vận tải
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Giao thông Vận tải
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 22/05/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 57.744.322