VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 11/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/06/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.740.533