VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo Điều 129 và điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 17/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 17/06/2021
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 57.026.039