VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý và điều hành văn bản trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý và điều hành văn bản trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, trước ngày 25 tháng 7 năm 2021, để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Thông tin và Truyền thông
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/06/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/07/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 57.505.010